Afbeelding bij Stress en Burnout:

Stress en Burnout:

Vele van ons hebben het structureel te druk en daardoor last van stressklachten. Langdurige stress kan je in een fysiek roofbouwproces doen belanden. Stress door werk, chronische lichamelijke pijn, problemen met gezin of in relaties of sociale stress. Maar ook stress ten gevolge van somberheid, gebrek aan zingeving, eenzaamheid en/of chronisch depressie.

Elisabeth Kools richt zich op het hele gebied van chronische stressverschijnselen, lopend van het voorkomen van lichte stressklachten tot het behandelen van Burnout. Zij werkt vanuit het gedachten goed van het CSR Centrum. CSR staat voor Chronische Stress Reversal ofwel het omkeren van de neerwaartse spiraal waarin je kunt belanden door overbelasting, langdurige roofbouw of chronische stress. Het geheel van symptomen en klachten die ontstaan door chronische overbelasting en stress wordt Chronische Stress Syndroom genoemd.
Uitgangspunt van het CSR is dat chronische stress leidt tot een lichamelijke ofwel neuronale en hormonale ontregeling. De begeleiding richt zich daarom in eerste instantie op het fysieke herstel.

De re-integratie is een belangrijk deel van de behandeling. Het vinden van een nieuwe balans, een nieuw evenwicht vraagt nieuw (denk) gedrag en een nieuw evenwicht tussen werk en privé en tussen geld verdienen en inspiratie/zingeving. Ieder vind daar zijn eigen weg in op weg naar herstel. En doet ook zijn eigen ontdekkingen op het gebied van grenzen stellen en opladen.

Elisabeth Kools in weekblad VIVA van week 8-14 februari 2012:
“het is een misverstand dat een burn-out alleen tussen de oren zit, het is een lichamelijke ontregeling.
Door jarenlange roofbouw is het zenuw en hormonale stelsel compleet in de war. Mensen schrikken zich vaak te pletter.
Ben ik zo over m’n grenzen gegaan? Hoe zorg ik voor mezelf? Wat zijn mijn grenzen? Hoe laad ik me weer op?
Realiseren en accepteren dat ze de antwoorden niet meer weten en opnieuw moeten vinden, is heel belangrijk”.


Aanmelding en onderzoek bestaat uit:

 1. Twee gesprekken van 1,5 uur
 2. Digitale meting
 3. Begeleidingsplan bespreken op basis van resultaten

Begeleiding onderdelen o.a.:

 • Stoppen en keren van het lichamelijke roofbouwproces
 • Identificeren en stoppen van specifieke roofbouw (gedrag)patronen
 • Klachtenvermindering en lichamelijk herstel op gang brengen
 • Verwerken van de opgestapelde herstelschuld in het lichaam
 • Opbouwen belastbaarheid en conditie
 • Optimaliseren van leefstijl
 • Mildheid en humor
 • Vitaliteit reserves opbouwen en onderhouden
 • Vermogen tot lichamelijk herstel optimaliseren
 • Werkhervatting, opbouw van belastbaarheid
 • Werken + vitaliteit op peil houden
 • Terugvalpreventie

Tussentijds worden er digitale metingen gedaan om aan de hand van de resultaten voortgang vast te stellen en de begeleiding aan te passen.

Op verzoek cliënt kan er overleg met en rapportage aan leidinggevende, bedrijfsarts en/of verzekeringsarts plaatsvinden.